Allmänna villkor

Uniqbrow.se

Uniqbrow.se drivs av Reach Target AB (556970-9024). Kontaktuppgifter till Uniqbrow framgår på uniqbrow.se. Dessa köp- och leveransvillkor är tillämpliga på köp och beställning som görs av konsument på Uniqbrow.se.

Beställning

Beställning hos Uniqbrow.se innebär ett samtidigt accepterande av våra köp- och leveransvillkor samt vår integritetspolicy. Samtliga priser på Uniqbrow.se är inklusive moms. För att handla hos oss måste du vara 18 år. Vi levererar inom Sverige.

Beställningserkännande

Ett beställningserkännande skickas direkt efter avslutat köp till angiven e-postadress. Det är viktigt att du anger en korrekt e-post adress för att få information om eventuella förseningar etc.

Frakt

Frakt tillkommer med 49 kronor vid köp under 1000 kr. Vid köp över 1000 kr levereras varan fraktfritt.

Leverans

Lagerförda produkter levereras inom 5 arbetsdagar. Produkter som inte finns i lager vid beställningstillfället levereras inom 5-9 arbetsdagar. Vi tillämpar samleverans och levererar alla order komplett.

Alla våra försändelser skickas med PostNord (tidigare Posten). Vilket fraktsätt av nedanstående vi använder vid leveransen bestäms när försändelsen skickas från vårt lager.

Mindre försändelser levereras med PostNord (tidigare posten) Varubrev 1:a Klass och lämnas direkt i din brevlåda om det får plats. Om det inte får plats får du ett sms, e-post eller en avi om att det finns att hämta på aviserat utlämningsställe.

Större försändelser levereras med PostNord MyPack och levereras till och hämtas på ditt förvalda utlämningsställe. Du får ett sms, e-post eller en avi när det finns att hämta på ditt utlämningsställe. Leveranstid inom 5 arbetsdagar.

Varor som inte finns i lager

Om en produkt inte finns i lager så levereras den normalt inom 5-9 arbetsdagar.

Betalningsalternativ

Vi erbjuder i samarbete med Klarna fakturabetalning, delbetalning, kontokortsbetalning samt direktbetalning. Denna betallösning kallas för Klarna Checkout. Genom att lämna information i kassan godkänner du Klarnas villkor. Genom att klicka på "Slutför köp" godkänner du Uniqbrow köp- och leveransvillkor samt integritetspolicy.

Kortbetalning

Vi erbjuder säker kortbetalning med VISA, Mastercard och American Express. Inga kortavgifter tillkommer. Inga kortuppgifter lagras hos oss, utan de sparas hos vår samarbetspartner Klarna som innehar SSL-certifikat och uppfyller kraven för de så kallade Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS).

Direktbetalning via bank

Om du har internetbank hos Nordea, Swedbank, SEB eller Handelsbanken kan du välja direktbetalning genom Klarna Checkout. Du loggar in hos din bank och pengarna dras direkt från ditt konto. Information och fullständiga villkor om Klarnas betalsätt hittar du här klarna.se.

Till dig som är kund i Uniqbrow.se webshop

Ångerrätt

Du har rätt att ångra ditt köp utan att ange något skäl i enlighet med våra kundlöften. Produkten ska returneras i enlighet med gällande konsumentlagstiftning.

Vill du utöva ångerrätten ska du till nedanstående adress skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att ångra ditt köp (t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post).

E-post:

Postadress: Uniqbrow Sweden, Tulegatan 16, 172 78 Sundbyberg

Du kan också via följande länk till Konsumentverket elektroniskt fylla i och skicka in standardblanketten för utövande av ångerrätten eller något annat otvetydigt meddelande. Ångerblankett

Om du väljer det här alternativet kommer vi utan dröjsmål att via e-post bekräfta att vi tagit emot ditt beslut om att utöva ångerrätten. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Om du ångrar ditt köp kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål. Vi får dock vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka produkten från dig. Klarna kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen.

Du ska återsända produkten till oss på nedanstående adress utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 7 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att ångra ditt köpfrånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka produkten innan denna period löpt ut.

Returer

För returärenden vänligen kontakta oss på

Vid returer behöver vi följande information från er:

  • Ordernummer, finns på din följesedel.
  • Ditt namn och kontaktuppgifter.
  • Antal och namn på de produkter som önskas returneras.

Returfrakten vid byte eller återlämnande av produkt bekostas av kunden.

Vi rekommenderar att varan skickas som spårbart paket då det är du som kund som har ansvaret för varan till dess att den är mottagen av Uniqbrow.se.

Reklamationer

Om vi levererat en produkt som är felexpedierad eller defekt ber vi dig kontakta oss så snart som möjligt för att hjälpa dig lösa problemet. Skicka ett mail till och beskriv felet.

Om vi inte kan lösa problemet får du naturligtvis reklamera produkten för att få en ny. Reklamationer skall göras i enlighet med de instruktioner du får av oss och enligt vad som anges nedan. Reklamationsrätten omfattar produkter som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Om du önskar göra gällande fel i beställd produkt ska Uniqbrow.se kontaktas så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges ovan. Reklamationer som görs inom två månader från det att felet upptäckts anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på uniqbrow.se.

Uniqbrow.se står för returfrakten för godkända reklamationer.

När reklamerad produkt returnerats och reklamationen godkänts kommer Uniqbrow.se att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Uniqbrow.se strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Uniqbrow.se mottagit reklamationen. Det kan dock ta längre tid beroende på produktens art. Uniqbrow.se förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att produkten inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning.

Vid reklamationer följer Uniqbrow.se riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder i andra europeiska länder, ARN, Konsument Europa och ODR-plattformen Du kan även hitta mer information hos Konsumentverket.

Outlösta leveranser

Vid ej uthämtade försändelser förbehåller vi oss rätten att debitera kostnaderna för den hantering som uppstår som frakt, returfrakt, expeditionskostnad etc. Därför tar vi ut en avgift om 150 kr om en leverans ej hämtas ut. Försändelsen ligger hos postombudet i 14 dagar innan den returneras till oss.

Personuppgifter

Din personliga integritet och skyddet för dina personuppgifter är viktigt för Synsam. Läs mer om Synsams integritetspolicy här.

Länkar

Uniqbrow.se länkar i vissa fall till andra webbplatser som ligger utanför Uniqbrows kontroll. Webbplatser utanför Uniqbrows kontroll kan vidare länka till Uniqbrow.se. Uniqbrow eftersträvar att Uniqbrow.se enbart länkar till webbplatser som delar Uniqbrows personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter, men Uniqbrow.se är inte ansvarigt för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som kunden lämnar på andra webbplatser. Det rekommenderas att kunden iakttar försiktighet och tar del av personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella webbplatsen.

Copyright

Allt innehåll på den här webbplatsen, så som text, grafik, logotyper, bilder, ljudklipp, digitala nedladdningar och annan mjukvara, tillhör Uniqbrow.se eller våra leverantörer och är skyddat av svenska och internationella upphovsrättslagar.

Fel

Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter i informationen på sajten och förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående avisering. Uniqbrow reserverar sig för prisjusteringar, slutförsäljning, lagerdifferenser, tekniska problem, ändringar av tekniska specifikationer och eventuella typografiska fel på vår sida/annonser. Vi förbehåller oss rätten att annullera felaktiga beställningar.

Bestämmelses ogiltighet

Om domstol eller annat behörigt organ bedömer att bestämmelse i dessa villkor är ogiltig eller inte verkställbar, ska detta inte påverka, ogiltiggöra eller göra det omöjligt att verkställa övriga bestämmelser i villkoren. Tillämpningen av bestämmelsen ska verkställas i den utsträckning lagen tillåter så nära som möjligt andemeningen i dessa villkor.

Force majeure

Försening på grund av omständighet som ligger utanför Uniqbrow.se kontroll och som Uniqbrow.se inte skäligen kunde förväntas ha räknat med, såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, blixtnedslag, eldsvåda, krig, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, fel i operatörs nät, allmän knapphet på transporter, varor, kommunikation eller energi eller annan liknande omständighet samt försening eller fel i tjänster från underleverantör/-konsult grund av omständighet som här angivits, ansvarar inte Synsam för. Sådana omständigheter ska utgöra befrielsegrund för Uniqbrow.se som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från skadeståndsansvar eller annan påföljd. Om Uniqbrow.se är förhindrad att fullgöra sina åtaganden på grund av omständighet som anges ovan ska Uniqbrow.se informera kunden om detta och ange de omständigheter som utgör Force Majeure. Uniqbrow.se ska även informera kunden när de omständigheter som utgör Force Majeure upphör. Om omständigheten varar i mer än två (2) månader har både kunden och Uniqbrow.se rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

Ändringar av villkoren

Uniqbrow.se förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor löpande. Ändringar av dessa villkor kommer att publiceras på Uniqbrow.se. Ändringarna gäller 30 dagar efter att Uniqbrow.se har informerat dig om ändringarna, alternativt från det att du har accepterat villkoren i samband med ett nytt köp eller vid besök på Uniqbrow.se.

Tillämplig lag och tvist

I första hand ska tvister lösas i samförstånd mellan kunden och Uniqbrow.se. För att ge konsumenten valfrihet att lösa en eventuell tvist utanför traditionell domstol följer Uniqbrow.se alltid Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska ske i enlighet med svenska lag och ska, om kunden och Uniqbrow.se inte kan lösa tvisten i samförstånd, avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol.